Doç. Dr. Faik Fevzi OKUR

Görev Yeri

  • Şifa Üniversitesi Bornova Eğitim Araştırma Hastanesi

Branş

  • Kalp Damar Cerrahisi

Hizmet Verdiği Ünite - Poliklinik

  • Kalp Damar Cerrahisi
UZMANLIK
Kalp Damar Cerrahisi
Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi 

EĞİTİM
1970-1975 - Halitbey İlkokulu İzmir
1975-1978 - Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu İzmir
1978-1981 - İzmir Atatürk Lisesi İzmir
1981-1987 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir
1988-1994 - Ege Üniversitesi Kalp Ve Damar Cerrahisi ABD İzmir, Uzmanlık
1994-1998 - Akdeniz Üniversitesi, Yardımcı Doçent
09.12.2003 (3ay) - Klinik Gözlem Great Ormond Street Hospital For Children London 

İŞ DENEYİMİ
2009-2011 Arası TÜTAV Özel İzmir Şifa Hastanesi Mesul Müdürlüğü
2009-2011 Arası TÜTAV Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği
1998 - Tütav İzmir Şifa Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi İzmir
1994 -1998 Akdeniz Üniversitesi Kalp Ve Damar Cerrahisi ABD, Yardımcı Doçent Antalya
1988 -1994 Ege Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Uzmanlık Öğrencısı İzmir 1988 Şubat-Temmuz, 5 Ay Nanepınar Sağlık Ocağı, mecburi Hizmet Kastamonu
 

ÜYELİK
-Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
-Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

YABANCI DİL
Kasım 1995 Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı

ALINAN EĞİTİMLER
-Great Ormond Street Hospital For Children, London,klinik Gözlemci,1 Eylül-21 Kasım 2003
-Paediatric Cardiology Core Curriculum London Spr Teaching Coarctation And Interruption,3 Ekim 2003
-Cardiothoracic Unit Teaching Programme,new Data In Ecpr And An Update On Fetal Cardiac Intervention,10 Ekim 2003
-Cardiothoracic Unit Teaching Programme,rsv Prophylaxis In Cogenital Heart Disease,atrial Malformations:correlation Between Development And Morphology,17 Ekim 2003
-Cardiothoracic Unit,special Guest Lectures,gil Wernovsky Md,beyond Mortality:new Insights Into Developmental Disability In Children With Complex Congenital Heart Disease,20 Ekim 2003
-Gil Wernovsky Md,evaluation Of The Newborn With Suspected Congenital Heart Disease,21 Ekim 2003
-Cardiothoracic Unit Teaching Programme,expert Witness Training For Legal Reports And The Court,24 Ekim 2003
-Cardiothoracic Unit Teaching Programme,31 Ekim 2003
-Paediatric Cardiology Core Curriculum London Spr Teaching,pulmonary Stenosis,7 Kasım 2003 

VERİLEN EĞİTİMLER

-1.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Perfüzyon Kursu, Bodrum 2005 
Ecmo Ve Klinik Planlaması
 
-2.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Perfüzyon Kursu,Bodrum 2006
Ultrafiltrasyonsuz Neonatal Ve İnfant Cerrahisi
 
-3.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Perfüzyon Kursu,Antalya 2007
Isınma Periyodu Miyokard Korunması Açısından Önemli mi?
 
-4.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Perfüzyon Kursu, Antalya 2008 
Ecmo Kimlere Yapılmalı? Endikasyonlar, komplikasyonlar 

-5.Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Perfüzyon Kursu, Antalya 2009
Neonatal Ve Pediyatrik Hastalarda Muf Ve Uf Uygulamaları 

YAYINLAR 
1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.1. Faik Fevzi Okur, İhsan Sami Uyar, Türkay Sarıtaş, Vedide Tavlı, Alp Alayunt. Coronary bypass operation in a nine-year-old patient with homozygous familial hypercholesterolemia: a case report. Turkish Journal of Cardiovascular Surgery. 2010 July, 18; 3 p.222-224.
1.2. Vedide Tavlı, Bekir Kayhan, F. Fevzi Okur, Mustafa Kırman, Mustafa Tekdoğan. Complications of pediatric cardiac catheterization: 18-month study. Turkish Journal of Pediatrics 2000; 42(4): 294-297. 
1.3. Vedide Tavlı, Bekir Kayhan, F. Fevzi Okur , Meral Kozan, Mustafa Kırman, Ali Rahmi Bakiler, Mehmet Tekdoğan. Noncompaction of the right ventricle following Senning repair. Turkish Journal of Pediatrics 2001; 43(3): 261-263
1.4. Tavlı V, Kayhan B, Okur FF, Kırman M, Tekdoğan M : Non Invasive Diagnosis And Surgical Management in Total Anomalous Pulmonary Venous Draining in to the Coronary Sinus. Report of 2 Cases : Turkish Journal of Pediatrics 2001; 43(1): 91-93.
1.5. Tavli V, Saritas T, Guven B, Okur F, Saylan BC, Tavli T, Uyanik BS, Ari Z, Isbilen B. Myocardial performance after successful intervention for native aortic coarctation. Cardio in Thel Young. 2010 Jan 13:1-6.

2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2.1. Faik Fevzi Okur, Vedide Tavlı, Bekir Kayhan, Mustafa Kirman, Cenk Sinan Atalay, Mehmet Tekdoğan. Blalock – Taussig Shunt Using Fresh Homograft Saphenous Vein: Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2000;8:238-240
2.2. Faik Fevzi Okur, Timur Meşe, Vedide Tavlı, Türkay Sarıtaş, Berna Saylan, Alp Alayunt. Surgical treatmant of rigt sided valvular endocarditis. Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2007 Volume 8 Number 2.
2.3. Faik Okur, Vedide Tavlı, Türkay Sarıtaş, Talat Tavlı. Short- and mid-term results of balloon angioplasty in the treatment of aortic coarctation in children. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008 Jan;36(1):26-31.

3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler
3.1 Yüksel M, Özbaran M, Okur FF, Mustafa I, Ersöz B, Bayındır O, : The Place of Myocardial Zinc Level in the Assesment Of The Alternative Myocardial Preservation Metheods. Mediterranean Assosiation of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting, 1990, TURKEY.
3.2 Yüksel M, Buket S, Özbaran M, Alayunt A, Dişçigil B, Okur FF, Süzer K, Yetkiner A, Kayaaltı B, Durmaz I. Pulsatile and Non Pulsatile Blood Flows in Open Heart Surgery and Their Effect on Whole Body Oxygen Consumption and Peripheral Vascular bad: Mediterranean Assosiation of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting, 1990, TURKEY.
3.3 Durmaz I, Yüksel M, Buket S, Alayunt A, Okur FF, Bilkay Ö, : Left Ventricular Aneurismectomy and Importance of Jatene Modification: Mediterranean Assosiation of Cardiology and Cardiac Surgery 4th Annual Meeting, 1990, TURKEY.
3.4 Okur FF, Yüksel M, Dişçigil B, Alayunt A, Özbaran M, Hamulu A, Çetindağ B, Posacıoğlu H, Süzer K, Durmaz I, The Place of Blood Cardioplegia in Myocardial Peservation: 5Th Annual Meeting of Mediterranean Cardiology and Caridac Surgery, 1991, EGYPT.
3.5 Durmaz I, Alayunt A, Buket S, Özbaran M, Okur FF, Hamulu A, Atay Y, Süzer K, Aortic Valve Replacement with Aortic Homograft : 5Th Annual Meeting of Mediterranean Cardiology and Caridac Surgery, 1991, EGYPT.
3.6 Buket S, Alayunt A, Dişçigil B, Özbaran M, Okur FF, Yüksel M, Süzer K, durmaz I, : Effects of Extracorporeal Surface Covering on Complement Activation During Cardiopulmonary By-pass. Second World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons, 1992, TURKEY.
3.7 Okur FF, Hamulu A, Çetindağ B, Buket S, Telli A, Durmaz I, Carbomedics Bileaflet Valve Prosthesis: 6Th Annual Meeting of Mediterranean Association Cardiology and Cardiac Surgery, 1993, GREECE.
3.8 Okur FF, Mete A, Gölbaşı İ, Turkay C, Iren M, Beyazid O: Sorine Mechanic Valve Prosthesis in Mitral Position. 9Th Annual Meeting of Mediterranean Cardiology and Caridac Surgery,1996 Israel.
3.9 Sarper A, Öz N, Dertsiz L, Okur FF, Demircan A, Işın E. A Case of Rendu-Osler Weber Disease Assosicated with Systemik pulmoner Arteriovenous fistula : 39th Annual World Congess Intanational Collage of Angiology, 1997, TURKEY.
3.10 Tavlı V, Kayhan B, Okur FF, Kıman M, Tekdoğan M, : Complication of Pediatic Cardiac Catheterization : 18 Month Study : 6. Pediatic Cardiology and Cadiac Sugery Congress 1998, TURKEY.
3.11 Okur FF, Tavlı V, Kayhan B, Kıman M, Tekdoğan M: Blalock Taussig Shunt Using Fresh Saphenous Homograft Vein- Preliminary Results : 6. Pediatic Cardiology and Cadiac Sugery Congress 1998, TURKEY.
3.12 Tavlı V, Kayhan B, Okur FF, Kıman M, Tekdoğan M, : Noncompaction of the right ventricle following Senning repair. 6. Pediatic Cardiology and Cadiac Sugery Congress 1998, TURKEY.
3.13 Tavlı V, Kayhan B, Okur FF, Kırman M, Tekdoğan M : Non Invasive Diagnosis And Surgical Management in Total Anomalous Pulmonary Venous Draining in to the Coronary Sinus. Report of Two Cases : 6. Pediatic Cardiology and Cadiac Sugery Congress 1998, TURKEY.
3.14 Yurtman V, Akpinar M.B, Uyar I.S., Abacilar A.F., Okur FF, Alayunt E.A., Telli A. Feasible face of coronary artery surgery: coronary endarterectomy. 4 th Congres of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. November 28- December 2, 2008. Antalya. The Heart Surgery Forum Volume 11 Suppl. 2 2008 (OP 112).
3.15 Yurtman V. Akpinar M. B. Uyar I. S. , Abaclar A.F., Okur F.F., M. Ates. Comparision of Postoperative Pulmonary Function After Coronary Artery Bbypass Surgery Between The Lowest And Highest Altitude City of Turkey. The Heart Surgery Forum. Volume 12 suppl. 1 2009.
3.16 Yurtman V. Akpinar M. B. Uyar I. S. , Abaclar A.F., Okur F.F., M. Ates. Coronar Artery Bypass Surgery in The Ostogenerian: Evaluation of Risk, Cost And Outcome. The Heart Surgery Forum. Volume 12 suppl. 1 2009.

4. Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
5.1 Yüksel M., Büket S., Alayunt A., Dişçigil B., Özbaran M., Okur F., Ersöz B., Mutaf I., Bayındır O.: Kan kardiyoplejisinin myokard korunmasındaki yeri. Ege Tıp Dergisi 29(2): 290-294, 1990.
5.2 Yüksel M., Büket S., Özbaran M., Alayunt A., Dişçigil B., Okur F., Süzer K., Yetkiner A., Kayaaltı B., Durmaz İ.: Açık kalp cerrahisinde kontinü ve pulsatil akımların vücut oksijen tüketimine ve periferik vasküler yatak üzerine etkileri. Ege Tıp Dergisi 29(2): 285-289, 1990.
5.3 Durmaz İ., Büket S., Alayunt A., Özbaran M., Dişçigil B., Okur F., Atay Y.: Shone sendromu: olgu bildirisi. Türk Kardiyol Dern. Arş. 19:76-77,1991.
5.4 Yüksel M., Alayunt A., Özbaran M., Büket S., Okur F., Dişçigil B., Atay Y., Bayındır O., Durmaz İ.: Açık kalp cerrahisi sırasında meydana gelen hasarın değerlendirilmesinde CK-MB ve kan lipid peroksit düzeylerinin yeri. T Klin Kardiyoloji, 4: 61-64, 1991.
5.5 Yüksel M., Büket S., Alayunt A., Dişçigil B., Özbaran M., Okur F., Mutaf I., Ersöz B., Bayındır O.: Alternatif myokard koruma yöntemlerinin değerlendirilmesinde myokard çinko düzeyinin yeri. T Klin Kardiyoloji , 4: 132-136, 1991.
5.6 Durmaz İ., Büket S., Özbaran M., Alayunt A., Süzer K., Hamulu A., Okur F., Atay Y., Tokbaş A., Karali H.:Aortik homogreft kapak replasmanı. Türk Kardiyol Dern. Arş. 19:394-397, 1991
5.7 Alayunt A., Büket S., Özbaran M., Okur F., Dişçigil B., Atay Y., Süzer K., Durmaz İ.: Miyokard korunmasında " Warm Induction" uygulamasının postoperatif dönemde ventrikül performansı üstüne etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 20: 83-87, 1992.
5.8 Büket S., Alayunt A., Özbaran M., Hamulu A., Dişçigil B., Okur F., Posacıoğlu H., Yüksel M., Durmaz İ.: Ekstrakorporal dolaşım yüzeylerinin albuminle kaplanmasının kompleman aktivasyonuna olan etkisi. T Klin Kardiyoloji 5:273-277,1992
5.9 Süzer K., Büket S., Alayunt A., Özbaran M., Hamulu A., Okur F., Durmaz İ.: Arteria mammaria interna hipoperfüzyonu. GKD Cer. Derg. 2: 89-90, 1994.
5.10 Alayunt A., Büket S., Özbaran M., Hamulu A., Okur F., Atay Y., Yüksel M., Durmaz İ.: Karotis endarterektomisi ve myokard revaskülarizasyonu. Damar cerrahisi Dergisi (3), 103-107, 1994.
5.11 Hamulu A., Apaydın A., Özbaran M., Büket S., Alayunt A., Okur F., Dişçigil B., Yüksel M., Durmaz İ.: İzole subklaviyen arter yaralanmaları: 4 olgu sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi (4):34-37, 1995.
5.12 Öz Nur, Okur FF, Kılıç A, Sarper A, Işın E, : Subklavian Arter Cerrahisi (Olgularımız) : Damar Cerrahisi Dergisi 6:93-97, 1997.
5.13 Posacıoğlu H, Atay Y, Okur FF, Çetindağ B, Alat İ, Can L, Alayunt A, Yüksel M, Buket S, Bilkay Ö, : Proksimal Diseksiyonlarda Aort kapağına yaklaşım: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 25:39-44, 1997.
5.14 Tavlı V, Kayhan B, Okur FF, Kırman M, Tekdoğan M, : Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş: Şifa Tıp Merkezi Vaka Takdimi Dergisi 1:126-128,1997.
5.15 Gürçay B, Yılmaz H, Kırman M, Okur FF, Kayhan B, Doğan A Tekdoğan M : Sol Atriyal Mixoma : Şifa Tıp Merkezi Vaka Takdimi Dergisi 1:151-152,1997
5.16 Erbil n, Öz N, Sarper A, Okur FF, Demircan A, Işın E : İnsizyon Şekillerine Göre Solunum Fonksiyonlarındaki Değişiklikler.: Solunum Hastalıkları Dergisi 9:283-94,1998.
5.17 Anıl Z. Apaydın, Melda Apaydın, Faik F. Okur, Ali Telli.İzole İliyak Arter Anevrizması. Van Tıp Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, Nisan/2001.
5.18 Vedide Tavlı, Türkay Sarıtaş, Berna Çevik, Faik Fevzi Okur, Mehmet Tekdoğan. Atriyoventriküler Septal Defektli Olgularımızın Kısa ve Orta Süreli Takipleri. Ege Pediyatri Bülteni 2004, 11(2): 113-18.
5.19 Vedide Tavlı, Türkay Sarıtaş, Faik Okur, Haluk Mergen, Talat Tavlı. Çocuklarda Pulmoner Balon Valvüloplasti: Kısa-Orta Dönem Sonuçları. MN Kardiyoloji13-4 2006.
5.20 Vedide Tavlı, Türkay Sarıtaş, Berna Çevik, Faik Fevzi Okur, Ali Gürbüz, Mehmet Tekdoğan. Ventriküler Septal Defektler – 3 Yıllık Olgu Değerlendirilmesi. Mn Kardiyoloji 13-1 2006.
5.21 Vedide Tavlı, Türkay Sarıtaş, Faik Okur, Haluk Mergen, Talat Tavlı. Çocuklarda Aort Balon Valvüloplasti: Orta Dönem Sonuçları. Turkiye Klinikleri j Cardiovasc Sci 2007,19-1.
5.22 Faik Okur, Vedide Tavlı, Türkay Sarıtaş, Talat Tavlı. Çocuklarda aort koarktasyonu tedavisinde balon anjiyoplastinin kısa ve orta dönem sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 2008; 36:26-31

6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
6.1 Durmaz İ, Bilkay Ö, Yüksel M, Süzer K, Buket S, Alayunt A, Hamulu A, Özbaran M, Dişçigil B, Hoşcoşkun C, Okur FF: 1989 Yılı İçinde 8 Aylık Sürede Yapılan Açık Kalp Ameliyatları ve Sonuçları: 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1990, İZMİR. 
6.2 Bilkay Ö, Yüksel M, Hamulu A, Özbaran M, Alayunt A, Çerçi N, Buket S, Okur FF, Dişçigil B, Yetginer A, : 1989 Yılı İçinde 8 Aylık Sürede Yapılan Mitral Kapak Ameliyatları ve Sonuçları: 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1990, İZMİR.
6.3 Yüksel M, Alayunt A, Okur FF, Özbaran M, Dişçigil B, Buket S, Bilkay Ö, Mutaf I, Bayındır O, : Myokad Prezervasyonunda Kan Kardiyoplejisinin Kritalloid Kadiyoplejiye Üstünlüğü (Deneysel Çalışma): 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1990, İZMİR
6.4 Yüksel M, Buket S, Dişçigil B, Özbaran M, Okur FF, Alayunt A, Durmaz I, Mutaf I, Bayındır O, : Retrograd Kadiyopleji Uygulamasının Myokard Korunmasında Sağladığı Avantajlar (Deneysel Çalışma) : 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1990, İZMİR
6.5 Özbaran M, Alayunt A, Hamulu A, Dişçigil B, Buket S, Okur FF, Namadi İ, Bilkay Ö, Süzer K, : Myokadın Korunmasında Kan Kardiyoplejisi Uygulaması Yöntem ve Sonuçlarımız. 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1990, İZMİR
6.6 Alayunt A, Dişçigil B, Buket S, Hamulu A, Macit A, Okur FF, Yüksel M, Bilkay Ö, : Açık Kalp Cerrahisinde İntraaortik Balon Uygulaması Yöntem ve Sonuçlarımız : 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1990, İZMİR
6.7 Yüksel M, Durmaz İ, Bilkay Ö, Süzer K, Alayunt A, Buket S, Okur FF, Hamulu A, Alıcıgüzel H, Kırman M, Dişçigil B, Yetkiner A, : 1989 Yılı İçinde İlk Sekiz Aylık Sürede Yapılan Koroner Bypass Ameliyatları ve Sonuçları. 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1990, İZMİR
6.8 Özbaran M, Hamulu A, Namadi İ, Okur FF, Süzer K, Telli A, Durmaz İ, : Abdominal Aort Anevrizmalarında Cerahi Yaklaşım : 5. Ulusal Vasküler Cerahi Kongresi, ANTALYA.
6.9 Hamulu A, Alayunt A, Alıcıgüzel H, Okur FF, Macit A, Sağol, Gürcün, Yetkiner A, Durmaz İ : Sol Ventrikül Anevrizmalarında Ceahi Tedavi Ve Endoventriküler Sirküler Peç Plasti (Jatene) : Kardiyoloji Toplantısı 1991 TRABZON.
6.10 Alayunt A, Durmaz İ, Yüksel M, Özbaran M, Buket S, Namadi İ, Okur FF, Myokard Korunmasında Warm Induction Uygulamasının Önemi: 2. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerahisi Kongresi. 1992 ANTALYA.
6.11 Buket S, Alayunt A, Okur FF, Dişçigil B, Atay Y, Yağdı T, Aşkar F, Durmaz İ,: Bkuspid Kalsifik Aort Stenozu + Asendan Aort Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi (Wheat Operasyonu), : 3. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerahisi Kongresi 1994, AYDIN.
6.12 Öz N, Demircan A, Dertsiz L, Okur FF, Işın E : Travmatik Ater Yaralanmalarında Tanı Ve Tedavi Yöntemleri : 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1995, İSTANBUL.
6.13 Öz N, Demircan A, Kılıç A, Okur FF, Işın E : Travmatik Arter Cerrahi Olgularımız : 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 1996, İZMİR.
6.14 Öz N, Demircan A, Kılıç A, Okur FF, Işın E : Abdominal Aort Anevrizması Cerrahi Sonuçlarımız : 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 1996, İZMİR.
6.15 Öz N, Okur FF, Sarper A, Etkin H, Demircan A, Işın E : Akut Arter Tıkanıklığında Etyolojik Faktörlerin Bölgesel İklim Özellikleri İle İlişkisi. : 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerahisi Ulusal Kongresi 1996, MUĞLA.
6.16 Erdoğan A, Öz N, Okur FF, Dertsiz L, Kılıç A, Sarper A, Demircan A, Işın E, : Vasküler Greft Enfeksiyonu, 16 Olgunun Analizi: 9. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 1998, ANTALYA.
6.17 Dertsiz L, Öz N, Okur FF, Erdoğan A, Kılıç A, Sarper A, Demircan A, Işın E,: Popliteal Vasküler Travmalar: 9. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 1998, ANTALYA.
6.18 F. Okur, İ. Uyar, B. Akpınar, F. Abacılar, A. Alayunt, M. Tekdoğan. Ailesel Hiperkolesterolemi sonucu 9 yaşındaki hastada koroner arter bypass cerrahisi: Olgu sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı 2 (Sözel Sunu S22-4).
6.19 İ. Uyar F. Okur. F. Abacılar, B. Akpınar, A. Telli, M. Tekdoğan. Doğumsal mitral kleft. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı 2 (Poster PP02-50).
6.20 F. Okur, A. Abacılar, M. Akpınar, İ Uyar, E. Alayunt, M. Tekdoğan. Aortopulmoner pencere olgularımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı 2 (Elektronik Poster EP09-03).
6.21 F. Okur, A Abacılar, M. Akpınar, İ Uyar, E. Alayunt, M Tekdoğan. Son derece ender atriyal septal defekt kapatılması komplikasyonu: İnferiyor vena kavanın sol atriyum tarafında kalması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı (Elektronik Poster EP09-12).
6.22 F. Okur, İ. Uyar, M. Akpınar, Abacılar, E Alayunt, A Telli, M. Tekdoğan. İki kapaklı protez (TRİ) kalp kapağı kopması ve perifer damarda takılması: İki olgu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı 2 (Poster PP04-14).
6.23 F. Okur, M. Akpınar, İ. Uyar, A. Abacılar, , A. Telli. Mediyan sternotomide keloid ve hipertrofik skar gelişiminin önlenmesinde insizyon sınırı ve sütür materyalinin rolü. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı 2 (Poster PP04-50).
6.24 F. Okur, İ. Uyar, F. Abacılar, M. Akpınar, A. Telli. Romatizmal mitral kapak hastalığında on yıllık tamir sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı 2 (Sözel Sunu S10-5).
6.25 F Okur, M. Akpınar, A. Abacılar, İ. Uyar, E. Alayunt, M. Tekdoğan. Modifiye eversiyon tekniği ile karotis endarterektomi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2006 cilt 14 Ek Sayı 2 (Sözel Sunu S12-8).
6.26 Faik Fevzi Okur, Mehmet Beşir Akpınar, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman, Emin Alp Alayunt. Koroner cerrahi öncesi karotis arter taramasında yaş grubu öneli midir? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (TP-154).
6.27 Faik Fevzi Okur, Mehmet Beşir Akpınar, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman, Emin Alp Alayunt. Pediyatrik kalp cerrahisinde kanülasyona bağlı oluşabilecek süperior vena kava problemleri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (EP118).
6.28 Emin Alp Alayunt, Volkan Yurtman, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Mehmet Beşir Akpınar, Faik Fevzi Okur, Ali Telli. Koroner Endarterektomiler: Koroner Arter Cerrahisinin Değişen Yüzü. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (S-081).
6.29 Emin Alp Alayunt, Faik Fevzi Okur, Mehmet Beşir Akpınar, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman. Büyük arterlerin transpozisyonunda koroner translokasyonlu arteryel switch operasyonu: 17 olguluk özel kalp merkezi deneyimi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (S-042).
6.30 Faik Fevzi Okur, Mehmet Beşir Akpınar, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman, Emin Alp Alayunt, Belhhan Genç. Karotis arter cerrahisinde yeni bir teknik ile yaklaşım. Uzun dönem anjiyografik sonuçlar. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (S-101).
6.31 İhsan Sami Uyar, Feryaz Kızıltan, Faik Fevzi Okur, Mehmet Beşir Akpınar, Fevzi Abacılar, Volkan Yurtman. Subklaviyan steal sendromun cerrahi tedavisinde uyguladığımız subklavyan karotis transpozisyon vakaları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (TP-179).
6.32 Faik Fevzi Okur, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman, Mehmet Beşir Akpınar, Ali Telli. Sol atriyumdan pulmoner venlere uzanım gösteren primer kardiyak rabdomyosarkom: Olgu sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (EP-038).
6.33 F. Okur, M. Akpınar, İ. Uyar, A. Abacılar, V. Yurtman, E. Alayunt, B. Genç. Karotis arter cerrahisinde yeni bir teknik ile yaklaşım. Uzun dönem anjiyografik sonuçlar. XIV. Ulusal Vasküler Cerahi Kongresi. 15-19 Mayıs 2009 Bodrum Princess Deluxe Resort Hotel. Damar Cerrahisi dergisi yıl 2009 sayı 2 (SB019).
6.34 İhsan Sami Uyar, Feryaz Kızıltan, Faik Fevzi Okur, Mehmet Beşir Akpınar, Fevzi Abacılar, Volkan Yurtman. Subklaviyan steal sendromun cerrahi tedavisinde uyguladığımız subklavyan karotis transpozisyon vakaları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (TP-179).
6.35 Faik Fevzi Okur, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman, Mehmet Beşir Akpınar, Ali Telli. Sol atriyumdan pulmoner venlere uzanım gösteren primer kardiyak rabdomyosarkom: Olgu sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008, Çeşme. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi yıl 2008 cilt 16 Sayı 4 (EP-038).
6.36 F. Okur, M. Akpınar, İ. Uyar, A. Abacılar, V. Yurtman, E. Alayunt, B. Genç. Karotis arter cerrahisinde yeni bir teknik ile yaklaşım. Uzun dönem anjiyografik sonuçlar. XIV. Ulusal Vasküler Cerahi Kongresi. 15-19 Mayıs 2009 Bodrum Princess Deluxe Resort Hotel. Damar Cerrahisi dergisi yıl 2009 sayı 2 (SB019).
6.37 V. Yurtman, M. Akpınar, İ. Uyar, A. Abacılar, Z. Arslan, Ü. Elçi, F. Okur, M. Ateş. Koroner Arter Cerrahisinde Pre-op Transfüzyon Skorlama İşlemi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya. (S-093).
6.38 İ. Uyar, V. Şahin, F. Okur, F. Abacılar, B. Akpınar, V. Yurtman, M. Ateş. Sol Ventrikül Fonksiyonları Bozulmuş Hastalarda Koroner Arter bypass Cerrahisi Sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (P-151).
6.39 İ. Uyar, V. Şahin, F. Okur, F. Abacılar, B. Akpınar, V. Yurtman, M. Ateş. CABG Sonrası Gelişen Geçici Diabetes İnsipidus. İki Olgu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya. (EP-097).
6.40 İ. Uyar, V. Şahin, F. Okur, F. Abacılar, B. Akpınar, V. Yurtman, M. Ateş. Koroner Arter endarterektomi Sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya. (EP-167)
6.41 F. Okur, M. Akpınar, V. Yurtman, A. Abacılar, İ. Uyar, V. Şahin, M. Ateş. Anuler Dilatasyonlu Çıkan aort Anevrizmalı Olgularda Koroner Reimplantasyon Gerektirmeyen Özel Bir Teknik Uygulama. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (S-064).
6.42 M. Ateş, A. Balcı, M. Akpınar, F. Abacılar, İ. Uyar, V. Şahin, V. Yurtman, F. Okur. Akut Aort Diseksiyonlarında Modifiye Safi Dikiş Tekniğinin Kullanımı (Ateş Teknik). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (S-081)
6.43 F. Okur, M. Akpınar, İ. Uyar, A. Abacılar, V. Yurtman, V. Şahin, E. Alayunt, M. Ateş. Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Şant Kullanılmayan 264 Hastanın Değerlendirilmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (S-127)
6.44 M. Akpınar, F. Okur, A. Abacılar, V. Yurtman, İ. Uyar, V. Şahin, M. Ateş, E. Alayunt. Sağ Ventrikülden Hava Çıkarma İşlemi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (P-029)
6.45 F. Okur, M. Akpınar, V. Yurtman, A. Abacılar, İ. Uyar, V. Şahin, M. Ateş. Çıkan Aort Anevrizma Cerrahisinde Tek İnsizyonla Sağ Subklavyan Arter Veya Innominat Arter Kanülasyonu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (P072)
6.46 F. Okur, V. Yurtman, M. Akpınar, İ. Uyar, A. Abacılar, V. Şahin, M. Ateş. Koroner Arter Cerrahisi Sonrasında Görsel Analog Hasta Tatmini. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (P094)
6.47 V. Yurtman, M. Akpınar, İ. Uyar, A. Abacılar, F. Okur, M. Ateş, Z. Arslan, Ü. Elçi. Yukarıda Herşey Yolunda mı? Türkiye’nin Çatısında Kalp Cerrahisi. . Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-31Ekim 2010 Wow Kremlin Palas, Wow Topkapı Palas –Antalya (P-309).
6.48 Veysel Sahin, Ihsan Sami Uyar, Harun Evrengul, Faik Fevzi Okur, Fevzi Abacilar, Besir Akpinar, Mehmet Ates. A Case Of Left Atrial Myxoma As A Cause Of Mitral Insufficiency 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery Congress. 15-18 Aprıl 2010 Vol 10;Supp 1:181.
6.49 Volkan Yurtman, Besir Akpinar, Ihsan Sami Uyar, Ahmet Fevzi Abacilar, Veysel Sahin, Faik Fevzi Okur, Mehmet Ates Plasmatic Hemocysteine Profile After Cardiac Surgery. 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery Congress. 15-18 Aprıl 2010 Vol 10;Supp 1:166.
6.50 Volkan Yurtman, Besir Akpinar, Ihsan Sami Uyar, Ahmet Fevzi Akpinar, Veysel Sahin, Faik Fevzi Okur, Mehmet Ates A Study On Prophylactic Usage Of Antibiotics İn Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft. 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery Congress. 15-18 Aprıl 2010 Vol 10;Supp 1 :166.
6.51 Volkan Yurtman, Besir Akpinar, Ihsan Sami Uyar, Ahmet Fevzi Akpinar, Veysel Sahin, Faik Fevzi Okur, Mehmet Ates. Urine O2 Pressure (Puo2) Measurement As An Early Renal Function Assesment İn Patients Undergoing Open Heart Surgery. 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery Congress. 15-18 Aprıl 2010 Vol 10;Supp 1:110.
6.52 Volkan Yurtman, Besir Akpinar, Ihsan Sami Uyar, Ahmet Fevzi Akpinar, Veysel Sahin, Faik Fevzi Okur, Mehmet Ates. Surgical Treatment Of Atrial Septal Defect İn Adults: The Effect Of The Timing Of The Operation On Cardiopulmary Exercise Capacity. 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery15-18 Aprıl 2010 Congress. 15-18 Aprıl 2010;Vol 10;Supp 1:63.
6.53 Volkan Yurtman, Besir Akpinar, Ihsan Sami Uyar, Ahmet Fevzi Akpinar, Veysel Sahin, Faik Fevzi Okur, Mehmet Ates. Effect Of Prolonged Intensive Care Stay On Mid-Term Survival Following Coronary Artery Bypass Surgery. 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery Congress. 15-18 Aprıl 2010;Vol 10;Supp 1:59.
6.54 Volkan Yurtman, Besir Akpinar, Ihsan Sami Uyar, Ahmet Fevzi Akpinar, Veysel Sahin, Faik Fevzi Okur, Mehmet Ates. Aggressive Management Of Diabetes Mellitus Improves Coronary Artery Bypass Grafting Outcomes. 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery Congress. 15-18 Aprıl 2010 Vol 10;Supp 1:35.
6.55 Ihsan Sami Uyar, Veysel Sahin, Faik Fevzi Okur, Fevzi Abacilar, Besir Akpinar, Mehmet Ates. Which Has The Best Surgical Treatment For Occlusive Disease Of Subclavian Artery. 59. European Socıety For Cardıovascular Surgery Congress. 15-18 Aprıl 2010 Vol 10;Supp 1 :68.

7.Diğer Yayınlar
Kitap Bölümleri
7.1 Akpınar Mehmet Beşir, Okur Faik Fevzi. Santral Venöz Kateter Uygulamaları. Bölüm 22 sayfa 1210. Kara İ.H, Bozdemir N, Editörler. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi. Nobel Kitabevi. Adana. 2010.
7.2 Emin Alp Alyunt, Yüksel Atay, Faik Fevzi Okur. Hipoplastik Sol Kalp. Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı :497-509, Çapa Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004
7.3 Yüksel Atay, Faik Fevzi Okur. Kalp Cerrahisinde Myokard Koruması (151-171). Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı. Paç, Akçevin, Aka, Büket, Sarıoğlu. Nobel Kitabevi 2004.