Prof. Dr. Mehmet ATEŞ

Görev Yeri

 • Şifa Üniversitesi Hastanesi Basmane

Branş

 • Kalp Damar Cerrahisi

Hizmet Verdiği Ünite - Poliklinik

 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Aort Cerrahisi

UZMANLIK

 • Kalp Damar Cerrahisi

EĞİTİM

 • Ziya Gökalp İlkokulu - Sivas
 • Sivas Lisesi - Sivas
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi -İstanbul
 • Uzmanlık Eğitimi - Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi - İstanbul - 1992-1997

AKADEMİK KARİYER

 • Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi -Uzman Doktor - 1997-2007
 • Texas Heart Institute ve Texas Memmorial Hermann Hastanesi Aort Cerrahisi Klinikleri
 • Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi - Doçent Doktor ve Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi - 2007-2008
 • Istanbul Mehmet Akif Ersoy Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kurucu Başhekim ve Kalp
 • Damar Cerrahisi Klinik Şefi - 2008
 • Şifa Hastaneler Grubu Genel Koordinatörü ve Kalp Merkezi Başkanı - 2009-

ÜYELİK

 • İZMİR TABİP ODASI
 • TÜRK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ (TGKDCD)
 • TÜRK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ (TGKDCD) AORT CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
 • TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ (TKD)
 • EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO-THORACIC SURGERY (EACTS)
 • CARDIOTHORACIC SURGERY NETWORK (CTSNET)
 • THE SOCIETY OF THORACIC SURGEONS (STS)
 • ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ

YABANCI DİL

 • İngilizce

E-POSTA

KİŞİSEL WEB ADRESİ

KİŞİSEL WEB SİTESİ

ARAŞTIRMALAR VE YAYINLAR

 1. Bildiri: Dr.Cem Alhan, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Erdoğan Demiray, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Sümer Tarcan: Superior-septal approach to the mitrla valve. IV. European Congress of Video Surgery Haziran-1994-Istanbul
 2. Bildiri: Dr.Cem Alhan, Dr.Sibel Alhan, Dr.Bayer Çınar, Dr.Abdullah Kemal Tuygun, Dr.Cantürk Çakalağaoğlu, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Özge Sezerman: Ağır periferik vasküler hastalıklarda kontrast arteriografiye ilaveten renkli doppler görüntüleme. III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim-1994-Antalya
 3. Bildiri: Dr.Mehmet Ateş, Dr.Esra Ateş, Dr.Serdar Saraç, Dr.Mehmet Uğur Es, Dr.Atilla Kanca: Postoperatif kardiak rehabilitasyonun değerlendirilmesi. IV.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim-1996-Antalya
 4. Bildiri: Dr.Mustafa Ünal, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Onur Göksel, Dr.Murat Akçar: İzole aort yetersizliğinde faklı bir cerrahi tedavi yaklaşımı:Flep-Kapak Yöntemi.(İn-vitro deneysel çalışma) VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 2000-Antalya
 5. Bildiri: Dr.Rafet Günay, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Remzi Tosun: The importance of negative effects of cardiopulmonary bypass on respiratory function tests. Chest 2001 Congress November-2001- Pennsylvania
 6. Bildiri: Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Nevzat Uslu, Dr.Şevket Görgülü, Dr.Hakan Akaya, Dr.Abdurrahman Ekinci, Dr.Murat Akçar. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanmış olan 241 hastada anjiografik kontrol (2 yıllık deneyim) VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 7. Bildiri: Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Hüseyin Şaşkın, Dr.Abdullah Kemal Tuygun, Dr.Mine Tavlı, Dr.Atilla Kanca: Geç periferik embolektomi sonuçlarımız. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 8. Bildiri: Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Şevket Görgülü, Dr.Gerçek Çamur, Dr.Hüseyin Şaşkın, Dr.Atilla Kanca: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kritik aort stenozlu hastalarda operasyon sonuçlarımız. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 9. Bildiri: Dr.Mustafa İdiz, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Gerçek Çamur, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.Uğur Kuyumcuoğlu, Dr.Atilla Kanca: Venöz sistemden kalp kavitesi içine kadar yayılan tümör trombüsü. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 10. Bildiri: Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Abdurrahman Ekinci, Dr.Hakan Akkaya, Dr.Murat Akçar: Triküspid kapak replasmanı gerektiren intrakaviter yerleşimli kardiak kist-hidatik olgusu. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 11. Bildiri: Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Günseli Abay, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Abdurrahman Ekinci, Dr.Hakan Akkaya, Dr.Şevket Görgülü, Dr.Muat Akçar: Dev sol atrium olgusu. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 12. Bildiri: Dr.Mehmet Ateş, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mine Tavlı, Dr.Rafet Günay, Dr.Mustafa Yangel,Dr.Mustafa İdiz: Postoperatif erken dönemde yoğun bakımda yapılan kardiak reoperasyonlar. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 13. Bildiri: Dr.Mehmet Ateş, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Hüseyin Şaşkın, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Abdurrahman Ekinci: Postoperatif erken dönemde yapılan kanama revizyon ameliyatları. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 14. Bildiri: Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Hakan Akkaya, Dr.Abdurrahman Ekinci, Dr.Murat Akçar: Tromboze mekanik kapaklarda reoperasyonlar. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Ekim-2002-Antalya
 15. Bildiri: Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Mehmet Ateş: Segmenter coding system for coronary angiography. 11th. Annual Meeting of the asian society for cardiovascular surgery Feb-2003 Kuala-Lumpur/Malaysia
 16. Bildiri: Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Mehmet Ateş: Proposal of a New Reporting Method on Cineangiography: “COMPREHENSİVE SEGMENTAL CODİNG SYSTEM” Chest 2003 Congress November-2003- Orlando
 17. Makale: Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz: Mükemmel Kalp-Akciğer makinasına doğru. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2002;3:253-258. (PubMed)
 18. Makale:Dr.Mehmet Ateş:Minimal invaziv kalp cerrahisi için gereklilikler. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2002;4:313-314. (PubMed)
 19. Makale: Dr.Mustafa İdiz, Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.Mehmet Ateş: Underdiagnosis of Pulmonary Embolism: A Recurrent Nightmare for Surgeons East.J.of Medicine 2003; 8:1-6. (EMBRASSE INDEX)
 20. Makale: Mehmet Ozkokeli, Mehmet Ates, Umit Topaloglu, Tolga Muftuoglu: A case of successfully treated inferior vena cava injury.Tohoku J Exp Med. 2003;200: 99-101. (SCI INDEX)
 21. Makale: Ilyas Kayacioglu , Mehmet Ates , Yavuz Sensoz , Sevket Gorgulu , Mustafa Idiz, Atilla Kanca. Comparative assessment of chordal preservation versus chordal resection in mitral valve replacement for mitral stenosis (long-term follow-up: 8 years). Tohoku J Exp Med. 2003;200:119-28. (SCI INDEX)
 22. Makale: Dr.Mehmet Ateş: Kalp Cerrahlarının Kabusu: Nörolojik Hasar.(Editöryel Yorum) Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2003;3:296-298. (PubMed)
 23. Makale: Mehmet Ozkokeli MD, Huseyin Gunduz MD, Yavuz Sensoz MD, Mehmet Ates MD, Rafet Gunay MD, Gulsah Tayyareci MD, Murat Akcar MD. Blood pressure changes after aortic coarctation surgery performed in adulthood. J Card Surg. 2005;20:319-21. (SCI INDEX)
 24. Makale: Mehmet Ozkokeli MD, Mehmet Ates MD, Abdurrahman Ekinci MD, Murat Akcar MD. Thirty-seven-year durability of a Starr-Edwards aortic prosthesis: case report and brief review of the literature. Tex Heart Inst J. 2005;32:99-101. (SCI INDEX)
 25. Makale: Yavuz Sensoz MD, Mehmet Ozkokeli MD, Mehmet Ates MD, Murat Akcar MD. Right ventricle hydatid cyst requiring tricuspid valve excision. Int J Cardiol. 2005:25; 101:339-41. (SCI INDEX)
 26. Makale: Mehmet Ozkokeli MD, Yavuz Sensoz MD, Mehmet Ates MD, Abdurrahman Ekinci MD, Murat Akcar MD, Ibrahim Yekeler MD. Surgical treatment of left-sided prosthetic valve thrombosis: short and long-term results. Int Heart J. 2005; 46:105-11.(SCI INDEX)
 27. Makale: Sevket Gorgulu MD, Mehmet Eren MD, Bagirtan Babur MD, Nevzat Uslu MD, Mehmet Ates MD, Tuna Tezel MD. Influence of different echocardiographic imaging modes on the assessment of anterior mitral leaflet thickness. J Heart Valve Dis. 2005; 14:204-8. (SCI INDEX)
 28. Makale: Cuneyt Konuralp MD, Mustafa Idiz MD, Mehmet Ates MD. A novel reporting approach to coronary angiography: "segmental coding system" Int Journal of Cardiol. 2005;98:113-21. (SCI INDEX)
 29. Makale: Mehmet Ozkokeli MD, Mehmet Ates MD, Nevzat Uslu MD, Murat Akcar MD. Pulmonary and aortic valve endocarditis in an adult patient with silent patent ductus arteriosus. Jpn Heart J. 2004;45:1057-61. (SCI INDEX)
 30. Makale: Mehmet Ates , Sahin S, Konuralp C, Gullu U, Cimen S, Kizilay M, Gunay R, Sensoz Y,Akcar M. Evaluation of risk factors associated with femoral pseudoaneurysms aftercardiac catheterization.Journal of Vasc Surg. 2006;43:520-4. (SCI INDEX)
 31. Makale: Mehmet Ates, Altundag O, Aktolga S, Altundag K. Association between cyclooxygenase and epidermal growth factor receptor pathways in non-small cell lung cancer.J Thorac Cardiovasc Surg. 2005;130:1484-5. (SCI INDEX)
 32. Makale: Altundag O, Mehmet Ates , Atik MA, Altundag K. Adjuvant chemotherapy in patients 80-89 years of age with non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2005;28:911-2. (SCI INDEX)
 33. Makale: Mehmet Ates MD Which suture technique is better in acute type A aortic dissection? Eur J Cardiothorac Surg. 2006;30:199. (SCI INDEX)
 34. Mehmet Ates MD, Mustafa Yangel MD, Ahmet U. Gullu MD, Yavuz Sensoz MD, Mehmet Kizilay MD, Murat Akcar MD. Is single or Double Aortic Clamping Safer in Terms of Cerebral Outcome During Coronary Bypass Surgery Int Heart Journal 2006;47:185-192. (SCI INDEX)
 35. Tolga Muftuoglu MD, Umit Topaloglu MD, Alı Aktekin MD, Mehmet Odabasi MD, Mehmet Ates MD, Abdullah Saglam MD. The management of retroperitoneal hematomas Scand J Trauma Resus Emerg Med. 2004;12:152-156. (EMBRASSE INDEX)
 36. Mehmet Ates MD, Servet Tatli MD, Martin J. Lipton MD, Raymond Kwong MD, E.Kent Yucel MD. Apical Hypertrophic Cardiomyopathy with apical ischemia which was diagnosed by MRI.Texas Heart Inst.Journal Baskıda(SCI INDEX)
 37. Makale: Mehmet Ates MD, Ahmet U. Gullu MD. Which is more appropriate for right axillary artery cannulation in acute type-A aortic dissection - directly or with graft? Eur J Cardiothorac Surg. Baskıda (SCI INDEX)
 38. Mustafa Atik MD, Mehmet Ates MD, Nuri Akkus MD, Ozden Altundag MD, Kadri Altundag MD. Preoperative Doppler Ultrasonography for prevention of perioperative stroke in head and neck cancer patients undergoing neck dissection: Is it beneficial. Clinical Ultrasound Journal. Baskıda (SCI INDEX)
 39. Mehmet Ates MD, Yavuz Sensoz MD, Gunseli Abay MD, Murat Akcar MD. Huge Left Atrium Texas Heart Inst Journal. Baskıda (SCI INDEX)
 40. Mehmet Ates MD, Paulo R. L. Prates MD, Scott A. LeMaire MD, Joseph S. Coselli MD Use of Endovascular Stent Grafts in Thoracoabdominal Aortic Aneurysms European Journal of General Medicine. Baskıda (EMBRASSE INDEX)
 41. Makale: Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Sabri Dağsalı, Dr.Erdoğan Demiray, Dr.Cem Alhan, Dr.M.Uğur Es, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Mehmet Ateş: Açık kalp cerrahisinden sonra kanama kontrolünde desmopressin asetatın denenmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1993; 1;7-8.
 42. Makale: Dr.Sabri Dağsalı, Dr.Cem Alhan, Dr.Gülşah Tayyareci, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Hacı Akar, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Erdoğan Demiray, Dr.Sümer Tarcan, Dr.Ulu Sungu: Mitral kapak replasmanı sonrası görülen sol ventrikül psödoanevrizması. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1993;1;19-20.
 43. Makale: Dr.Sabri Dağsalı, Dr.Hahan Akay, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Hakkı Aydoğan, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Cem Alhan, Dr.Erdoğan Demiray, Dr.İlhan Gökyay: Membranöz renal arter stenozuna bağlı renovasküler hipertansiyon olgusu. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1993;1;96-98.
 44. Makale: Dr.Türkan Özer, Dr.Gülşah Tayyareci, Dr.Kemal Yeşilçimen, Dr.Yaşar Yıldırım, Dr.Mehmet Ateş: Akut myokard infarktüsünde streptokinaz uygulamasında serum fibrinojen ve fibrin yıkım ürünleri seviyesi ile kanama komplikasyonunun değerlendirilmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1994;1;40-43.
 45. Makale: Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Mehmet Ateş: 150 ventriküler septal defekt vakasının anatomi ve cerrahi tedavi açısından incelenmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1994;2;1-2.
 46. Makale: Dr.Serap Aykut Aka, Dr.Murat Demirtaş, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Dursun Ünal, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Hakkı Aydoğan, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Hacı Akar: Nonpenetren toraks travmasına bağlı ventriküler septal defekt ile birlikte sağ ventrikül anevrizması ve cerrahi tedavisi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1994;2;53-55.
 47. Makale: Dr.Esra Ateş, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Süleyman Aktaş, Dr.Serdar Saraç, Dr.Özlem Özsan, Dr.Murat Demirtaş: Postoperatif kardiak rehabilitasyonun değerlendirilmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1994;3;50-53.
 48. Makale: Dr.Esra Ateş, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Süleyman Aktaş, Dr.Cemal Kocabaşoğlu, Dr.Serdar Saraç, Dr.Özlem Özsan: Ankiloz spondiltli hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testlerinin ve diğer parametrelerin karşılaştırılması. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1994;3;83-85.
 49. Makale: Dr.Mehmet Ateş, Dr.Mehmet Özkökeli, Dr.Rafet Günay, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Mehmet Yazıcı, Dr.Mehmet Aksoy, Dr.Sabit Sarıkaya, Dr.Atilla Kanca, Dr.Tuna Tezel: Fonksiyonel triküspid yetersizliğinde De-vega annüloplastinin değerlendirilmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 1999;7;38-42.
 50. Makale: Dr.Sabit Sarıkaya, Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Rafet Günay, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Abdurrahman Ekinci, Dr.Murat Akçar: Rüptüre sinus valsalva anevrizmaları ve cerrahi tedavisi:16 yıllık deneyim. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi 2000;1-2:7-11.
 51. Makale: Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Rafet Günay, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Seden Çelik: Tekrarlayan periferik embolileri ve ventrikülde dev trombüsü olan genç bir dilate kardiyomyopati vakası:yapay kalp için iyi bir aday. Türk Kardiyoloji Dergisi 2002;5:188-192.
 52. Makale: Dr.Mehmet Ateş, Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Hüseyin Şaşkın, Dr.Mustafa İdiz, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Abdurrahman Ekinci: Açık kalp cerrahisi sonrası kanama nedeniyle yapılan revizyon ameliyatları (2 yıllık izlem):Türk Göğüs-Kalp Damar Cer. Dergisi 2003;11:207-210.
 53. Makale: Dr.İlyas Kayacıoğlu, Dr.Mehmet Ateş: Aort stenozunda optimal ameliyat zamanlaması. Van Tıp Dergisi: 2003;10:46-49.
 54. Makale: Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mehmet Ateş: İskemik Mitral Yetersizliği. Dicle Üniversitesi Tıp Dergisi 2002;29:107-118
 55. Makale: Dr.Mustafa İdiz, Dr.Cüneyt Konuralp, Dr.Serap Şimşek, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Hüseyin Şaşkın, Dr.Seden Çelik, Dr.Atilla Kanca: Gebelik Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Postpartum Endokardit. Medikal Network Kardiyoloji Dergisi 2003;10: 195-199.
 56. Makale: Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Mustafa Yangel, Dr.Nevzat Uslu, Dr.Şevket Görgülü, Dr.Hakan Akaya, Dr.Abdurrahman Ekinci, Dr.Murat Akçar. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanmış olan 241 hastada anjiografik kontrol (2 yıllık deneyim): Medikal Network Kard. Derg. 2004;11:34-38.
 57. Dr.Ilyas Kayacioglu, Dr.Mehmet Özkökeli, Dr.Mehmet Ateş, Dr.Yavuz Şensöz, Dr.Nevzat Uslu, Dr.Atilla Kanca. Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan kritik aort stenozu olgularında aort kapak replasmanı: 35 hastada aort kapak replasman sonuçları Medikal Network Dergisi 2004;11:213-216